• Adresa predajne

  Robins s.r.o.

  Černyševského 26, 851 01 Bratislava 

  (na adrese nie je predajňa)

   

  Reklamácie / Vratky - zasielať na:

  FOXLOG

  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

 • Telefónne čísla
 • E-mail
 • Otváracie hodiny

Fakturačné údaje

IČO: 46583980
DIČ: 2023486443
IČ DPH: SK 2023486443

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č: 80335/B

Bankové spojenie (Tatra banka)

SK46 1100 0000 0029 2187 3737

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/ 7720 001 (037/ 7720 034), fax. č.: 037/ 7720 024